Beoordelen brevetaanvragen
Geplaatst door webmaster op 12-03-2009
De beoordeling van brevetten is een tijdrovende bezigheid, met name wanneer de aanvragen incompleet worden aangeleverd.

Met ingang van 2009 worden daarom de volgende aanvragen (loggerfiles) NIET behandeld:
  1. Indien er geen online vluchtaanmelding via deze website heeft plaatsgevonden
  2. Indien het door SC + vlieger ondertekende formulier vluchtdeclaratie niet is ontvangen
  3. Indien bij aanvraag hoogtewinst geen kopie van de ijkbarogram/tabel aanwezig is. (aub als bijlage toevoegen bij het formulier vluchtdeclaratie)

Indien bij afstandsvluchten de opdracht niet in de logger is geprogrammeerd + gedeclareerd dienen de keerpunten van deze opdracht bij de beoordeling nog handmatig door mij te worden ingevoerd. Dit is niet gewenst. Daarom:
  1. Een brevetaanvraag, waarbij de opdracht in de logger is geprogrammeerd zal binnen 6 weken na ontvangst van online vluchtaanmelding + formulier vluchtdeclaratie door mij worden behandeld.
  2. Indien geen opdracht in de logger is geprogrammeerd zal de brevetaanvraag pas later (winterseizoen) worden beoordeeld.

Ben Hiemstra
secretaris CSZ