Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Lijst met erkende sportcommissarissen per verenigingToelichting:

In bovenstaande lijst geldt voor een gemiddeld grote vereniging van 100 leden een effectieve verdeelsleutel van ca. 1 sportcommissaris per 10 actieve leden.

Per vereniging is de coordinator de contactpersoon met de Afdeling Zweefvliegen. De wederzijdse informatiestroom, inclusief het aanvragen van de brevetten, verloopt via de coordinator. Hij ziet toe op de kwaliteit van het werk van zijn sportcommissarissen en heeft een algemeen inspirerende taak.

Een sportcommissaris behoort een sportlicentie te hebben, verstand te hebben van loggers en het uitlezen daarvan, kennis te hebben van de Code sportif en het liefst ook in het bezit te zijn van een e-mail adres

De coordinator wijst in overleg met het bestuur van de vereniging sportcommissarissen aan of af en meldt dit bij de Commissie Sportzaken Zweefvliegen. De CSZ onderhoudt een totale lijst en plaatst deze op haar home page. De coordinatoren zien er op toe dat deze lijst de voor hun vereniging relevante namen bevat.

De leden van de nationale Kernploeg en Junioren selectie zijn per definitie sportcommissaris; de manager is coordinator. Leden die het team verlaten blijven daarna nog voor 1 jaar sportcommissaris.

De leden van de Commissie Sportzaken, Subcommissie Zweefvliegen zijn eveneens per definitie sportcommissaris. Deze functie eindigt bij het verlaten van de Commissie.