Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Aanvraag E-Brevet

Het E-Brevet (Gouden-C) bestaat uit 3 onderdelen (SC3 H2.2.2):

1. Een afstandsvlucht van tenminste 300 kilometer.

Mogelijke opdrachten:

 • Vrije afstand: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt of gedeclareerd startpunt (SC3 H.1.4.2d).
 • Afstand naar een doel: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar een gedeclareerd finishpunt (SC3 H.1.4.2e).
 • Afstand via 3 keerpunten: Een route via 1 tot 3 gedeclareerde keerpunten, beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar elk soort finishpunt. De keerpunten mogen in willekeurige volgorde gerond worden. (Het start en/of finishpunt mag als keerpunt gebruikt worden (SC3 H.1.4.2f)).
 • Retourvlucht: Een gesloten route met één keerpunt (SC3 H.1.4.2g).
 • Driehoek: Een gesloten route via twee of drie gedeclareerde keerpunten. Als er drie keerpunten gebruikt worden, is de afstand de som van de benen tussen de keerpunten (SC3 H.1.4.2h).

* Bij een gesloten vlucht moeten start- en finishpunt hetzelfde punt zijn. Neem een start- en finishlijn. Een start- en finishlijn zijn 1km breed gecentreerd op het start/finishpunt.

* Voorkom een hoogteverschil tussen start en finish van meer dan 1000 meter. Bij overschrijding wordt de afstand gekort met: 100 x hoogteoverschrijding!

* Let op: alleen een retour (SC3 H.1.4.2g) of een driehoek (SC3 H.1.4.2h) kunnen gebruikt worden voor een 300 km diamanten doelvlucht.


2. Duurvlucht:

 • Een duurvlucht van tenminste 5 uur. (Kan je ook al als eis voor het D-brevet behaald hebben.)

* Het hoogteverlies (LoH) tussen start- en finishhoogte mag niet meer zijn dan 1000 meter.


3. Hoogtewinst

 • Een hoogtewinst van tenminste 3000 meter.

NB: Zie ook onze FAQ !!


Aanmelden van een E- brevet of een onderdeel daarvan gebeurt als volgt:


A. MET GEBRUIK VAN LOGGER:

Voor de vlucht:

 1. Programmeer en declareer een eventuele opdracht in de logger of noteer de opdracht op het logger vluchtdeclaratieformulier. Laat het formulier ondertekenen, inclusief datum en tijdstip, door de sportcommissaris.
 2. Programmeer de juiste naam in de logger (voor brevetten niet verplicht).


Na de vlucht:

 1. Vul het logger vluchtdeclaratieformulier volledig in. De sportcommissaris moet deze inclusief tijdstip ondertekenen.
 2. Scan of fotografeer het logger vluchtdeclaratieformulier.
 3. Voor een hoogtewinst met een marge van minder dan 100 meter, scan of fotografeer het ijkbarogram.
 4. Upload de logger file (*.igc), het logger vluchtdeclaratieformulier en (indien van toepassing) het ijkbarogram met het online aanmeldingsformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in!
 5. Het originele logger vluchtdeclaratieformulier en logfile mogen in eigen bewaring blijven.
 6. Is scannen niet mogelijk, stuur dan het logger vluchtdeclaratieformulier en (eventueel) ijkbarogram op naar:

Secretariaat Zweefvliegen
Prestatiebrevetten
Houttuinlaan 16A

3447GM Woerden
B. ZONDER GEBRUIK VAN LOGGER:

Mail de secretaris commissie sportzaken zweefvliegen en vraag om instructies.
csz@zweefportaal.nl
C. Kosten brevet. (Pas nadat alle onderdelen van het E- brevet zijn aangemeld zijn er kosten verbonden aan het toewijzen van het brevet.)


 • Brevetkosten: klik HIER