Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Frequently Asked Questions Brevetten

Sportlicentie:


De vlieger en de sportcommissaris moeten beide in het bezit zijn van een geldige sportlicentie.
Logger-ID:


Elke logger heeft een uniek logger-ID. Dat is wat anders dan een logger serienummer. Een uniek logger- ID bestaat uit 3 cijfers en/of letters (Bijv. A1F of 55Z). Een logger serienummer bestaat bijna altijd uit een reeks cijffers (Bijv. 53224)

Alleen het unieke logger-ID wordt weggeschreven in de logfile. Het logger serienummer niet. Dus wil je een vlucht kunnen koppelen aan loggerfile dan moet op het logger vluchtdeclaratieformulier het logger-ID genoteerd worden en dus niet het serienummer.

Soms wordt een logger-ID ook serienummer genoemd. Dus alleen aan de format kan je dan zien wat er daadwerkelijk bedoeld wordt.
Sportcommissaris:


De sportcommissaris dient de vluchtdeclaratie te voorzien van zijn FAI- nummer. Deze is hetzelfde als zijn KNVvL- lidnummer.

Als de gegevens van een sportcommissaris niet voor de vlucht bekend zijn gemaakt aan de CSZ door de club sportcommissaris-co÷rdinator, wordt de vlucht niet in behandeling genomen. De vlieger en de sportcommissaris moeten beide in het bezit zijn van een geldige sportlicentie.
Brevetvlucht in buitenland:


Als een vlucht, gevlogen in het buitenland, ondertekend wordt door een buitenlandse sportcommissaris, dan heb je twee mogelijkheden:


Brevetvlucht aanmelden in het betreffende land of

Brevetvlucht in Nederland aanmelden. Daarbij dient dan wel een verklaring te worden ingeleverd waarin staat dat de sportcommissaris in het betreffende land door de Nationale Aeroclub van dat land erkend is.
Records:


Voor records gelden afwijkende bepalingen. Zie de rubriek Records.
Opdrachten (algemeen):


De selectie van keerpunten dient te gebeuren voorafgaande aan de vlucht. Het achteraf bepalen van de co÷rdinaten is dus niet toegestaan. (SC3 H.1.4.1a).

Gebruik alleen het witte vluchtdeclaratieformulier.

Na de vlucht wordt middels de website het online aanmeldingsformulier ingevuld.

Programmeer en declareer altijd voor de vlucht de opdracht, en naam van de vlieger, in de logger.
Start:


Probeer altijd een startlijn te nemen tenzij je een vrije afstand vliegt (SC3 1.4.1d straight distance) voor bijv. je zilveren afstand. Dus niet na de start ontkoppelen en direct op pad gaan.

Voor een gesloten opdracht moeten start- en finishpunt dezelfde zijn.

Startlijn = 1000m (500m links en 500m rechts van startpunt, haaks op eerste been)
Finish:


Probeer altijd een finishlijn te nemen tenzij je een vrije afstand vliegt (SC3 1.4.1d straight distance) voor bijv. je zilveren afstand.

Voor een gesloten opdracht moeten start- en finishpunt dezelfde zijn.

Finishlijn= 1000m (500m links en 500m rechts van finishpunt, haaks op laatste been)
Keerpunten:


Keerpunten dienen gerond te worden middels de sector of de zogenaamde beercan (CS3 1.2.6a). Als er gebruik wordt gemaakt van de beercan, dan wordt er 500 meter afgetrokken van de lengte van het gevlogen been (OZ correctie).


(OBSERVATION ZONE 1.2.6

The airspace a glider must enter to attain a declared TURN POINT. It is either:

a. a CYLINDER having a 500m radius and unlimited height, centered on the TURN POINT, or

b. a SECTOR, a quadrant having unlimited radius and height, with its apex at the TURNPOINT and oriented symmetrical to and remote from the bisector of the inbound and outbound LEGS.)
Co÷rdinaten:


Co÷rdinaten dienen (verplicht !!) opgegeven te worden in het volgende formaat:

graden, minuten en decimale (drie posities) minuten.


Stel je logger en vluchtplanning/-evaluatie programma (bij instellingen) standaard in op dit dataformaat !!


Lat: D D M M m m m N Long: D D D M M m m m E

DD - Latitude degrees with leading 0 where necessary

DDD - Longitude degrees with leading 0 or 00 where necessary

MMmmmNSEW - Lat/Long minutes with leading 0 where necessary, 3 decimal places of minutes (mandatory, not optional), followed by North, South, East or West letter as appropriate.
Hoogteverschil tussen start en finish:


Het hoogteverschil tussen start en finish over de gevlogen afstand (<100km) mag niet meer zijn dan 1%. Een hoogtecorrectie is niet toegestaan (SC3 2.4.5b).


Voor grotere afstanden (>100 km) mag het hoogteverschil tussen start en finish niet meer zijn dan 1000 meter. De afstand wordt gecorrigeerd volgens de procedure beschreven in SC3 2.4.5b (Afstand - Extra hoogteverschil X 100 meter).


Ook voor duurvluchten is een maximaal hoogteverschil van 1000 meter tussen start en finish toegestaan.
Slepen:


Indien er is gesleept is er altijd (zowel bij duur, afstand als bij hoogtewinst) een sleepverklaring vereist.
50 km - afstand voor zilver:


De minimale afstand, na ontkoppelen, in rechte lijn voor een zilveren afstand is 50 km. Er is dan geen doelverklaring nodig.

De 50km afstand mag een eerste been zijn van een grotere opdracht of een doelvlucht. Hiervoor is een doelverklaring vereist (SC3 1.4.1a). Het opgegeven keerpunt moet dan natuurlijk wel volgens de regels zijn gerond.

De vlucht moet minimaal 50km van het ontkoppelpunt eindigen.


( SC3c 2.2 Hints for Silver badge leg flights The Silver distance is the ôleaving the nestö adventure, intended to get you away from your home airfield ľ the flight must finish at least 50 km away from your release point (or MoP stop) regardless of any TPs reached.)

Voor een zilveren afstand korter dan 100 km mag het hoogteverschil maar 1% van de afgelegde afstand zijn. Dus voor een 65 km afstand is dat 650 meter. Een afstandspenalty mag niet worden toegepast.
300 km - afstand voor goud:


Mogelijke opdrachten:

- áVrije afstand: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt of gedeclareerd startpunt (SC3 H.1.4.2d).

- áAfstand naar een doel: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar een gedeclareerd finishpunt (SC3 H.1.4.2e).

- áVrije afstand via 3 keerpunten: Een route via 1 tot 3 keerpunten, beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar elk soort finishpunt. De keerpunten mogen in willekeurige volgorde gerond worden. (Het start en/of finishpunt mag als keerpunt gebruikt worden (SC3 H.1.4.2f)).

- áRetourvlucht: Een gesloten route met ÚÚn keerpunt (SC3 H.1.4.2g).

- áDriehoek: Een gesloten route via twee of drie keerpunten. Als er drie keerpunten gebruikt worden, is de afstand de som van de benen tussen de keerpunten (SC3 H.1.4.2h).


* Bij een gesloten vlucht moeten start- en finishpunt hetzelfde punt zijn. áNeem een start- en finishlijn. Een start- en finishlijn zijn 1km breed gecentreerd op het start/finishpunt.

* Voorkom een hoogteverschil tussen start en finish van meer dan 1000 meter. Bij overschrijding wordt de afstand gekort met: 100 x hoogteoverschrijding!

* Let op: alleen een retour (SC3 H.1.4.2g) of een driehoek (SC3 H.1.4.2h) kunnen gebruikt worden voor een 300 km diamanten doelvlucht.
300 km - doel afstand voor diamant:


Mogelijke opdrachten:

- áRetourvlucht: Een gesloten route met ÚÚn keerpunt (SC3 H.1.4.2g).

- áDriehoek: Een gesloten route via twee of drie keerpunten. Als er drie keerpunten gebruikt worden, is de afstand de som van de benen tussen de keerpunten (SC3 H.1.4.2h).


* Bij een gesloten vlucht moeten start- en finishpunt hetzelfde punt zijn. áNeem een start- en finishlijn. Een start- en finishlijn zijn 1km breed gecentreerd op het start/finishpunt.

* Voorkom een hoogteverschil tussen start en finish van meer dan 1000 meter. Bij overschrijding wordt de afstand gekort met: 100 x hoogteoverschrijding!
500 km - afstand voor diamant:


Mogelijke opdrachten:


- áVrije afstand: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt of gedeclareerd startpunt (SC3 H.1.4.2d).

Afstand naar een doel: Een route zonder keerpunten beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar een gedeclareerd finishpunt (SC3 H.1.4.2e).

- áVrije afstand via 3 keerpunten: Een route via 1 tot 3 keerpunten, beginnend vanaf het ontkoppelpunt, of gedeclareerd startpunt, naar elk soort finishpunt. De keerpunten mogen in willekeurige volgorde gerond worden. (Het start en/of finishpunt mag als keerpunt gebruikt worden (SC3 H.1.4.2f)).

- áRetourvlucht: Een gesloten route met ÚÚn keerpunt (SC3 H.1.4.2g).

Driehoek: Een gesloten route via twee of drie keerpunten. Als er drie keerpunten gebruikt worden, is de afstand de som van de benen tussen de keerpunten (SC3 H.1.4.2h).


* Bij een gesloten vlucht moeten start- en finishpunt hetzelfde punt zijn. áNeem een start- en finishlijn. Een start- en finishlijn zijn 1km breed gecentreerd op het start/finishpunt.

* Voorkom een hoogteverschil tussen start en finish van meer dan 1000 meter. Bij overschrijding wordt de afstand gekort met: 100 x hoogteoverschrijding!
Hoogtewinst: (1000m, 3000m en 5000m):


Voor zilveren en gouden brevetvluchten is alleen een ijkbarogram vereist als de marge op de vereiste drukhoogte winst minder is dan 100 meter GPS hoogte.

Voor een diamanten hoogtevlucht is dus altijd een ijkbarogram vereist.

De ijking van een logger is 5 jaar geldig. (SC3 2.5.2).

De logger mag binnen twee manden achteraf nog geijkt worden (SC3 2.5.2).

Probeer altijd, na het ontkoppelen, te zorgen voor een duidelijk laagste punt in je barogram.
Loggerfiles:


Voorkom het veranderen van de originele naam van de files. (Reden: SC3c 9.1b)

Gebruik altijd de originele fabrieksoftware voor het converteren van je files.

Uiteindelijk moet de logger file, met de validatie- software van de fabrikant, een positieve validatie hebben.
SC3 Uittreksel:


RELEASE POINT

SC3 1.2.8 The WAY POINT where the glider releases or ceases using a MoP.


START POINT

SC3 1.2.9 The WAY POINT that marks the beginning of a SOARING PERFORMANCE at either:

a. the RELEASE POINT, or

b. declared coordinates, or

c. a FIX selected post-flight.


FINISH POINT

SC3 1.2.10 The WAY POINT that marks the end of a SOARING PERFORMANCE at either:

a. the landing, where the nose of the glider comes to rest without external assistance, or

b. declared coordinates, or

c. a FIX selected post-flight, or

d. a FIX established by the starting of a MoP.


CLOSED COURSE

SC3 1.2.11 A COURSE requiring the FINISH POINT to be at the same location as the START POINT.


START / FINISH LINE

SC3 1.2.12 A 1 km line centered on the START / FINISH POINT. For a CLOSED COURSE using a START

FIX, the FINISH LINE is centered on the START FIX. A START LINE is perpendicular to the first LEG and a FINISH LINE is perpendicular to the last LEG.SC3 1.4.1


General

a. Electronic flight data and a DECLARATION are required except where specifically exempt.


SC3 1.4.2 Soaring performance types

a. GAIN OF HEIGHT A SOARING PERFORMANCE conducted per 1.3.5 for a given badge (see 2.2.1c, 2.2.2c and 2.2.3c) or a record (see 3.1.7a).


c. DURATION A SOARING PERFORMANCE required for the Silver badge (2.2.1b) or Gold badge (2.2.2b).


d. STRAIGHT DISTANCE A COURSE without TURN POINTS starting from RELEASE or a declared START POINT.


e. GOAL DISTANCE A COURSE without TURN POINTS from a declared STARTPOINT to a declared FINISH POINT.


f. 3 TURN POINT DIST. A COURSE from the RELEASE POINT or a declared START POINT to any type of FINISH POINT, using one to three declared TURN POINTS in any order (note that turn points may include the start point and/or finish point).

g. OUT & RETURN A CLOSED COURSE having only one declared TURNPOINT.


h. TRIANGLE A CLOSED COURSE via 2 or 3 declared TURN POINTS.

When 3 TURN POINTS are used, the COURSE distance is the sum of the legs between the TURNPOINTS.


1.4.3 Multiple use of way points A TURN POINT can have the same coordinates as the START or FINISH POINT, and if a TURN POINT is to be used twice it must be listed twice in the task declaration.


2.0 GENERAL

c. The pilot must be alone in the glider.


2.2 BADGE REQUIREMENTS

2.2.1 Silver Badge The Silver badge is achieved on completing these soaring performances:

a. SILVER DISTANCE a straight distance flight of at least 50 km from the release point.

The Silver distance should not be flown with guidance from another pilot.

b. SILVER DURATION a duration flight of at least 5 hours (see 2.4.4b on allowed loss of height).

c. SILVER HEIGHT a gain of height of at least 1000 metres.


2.2.2 Gold Badge The Gold badge is achieved on completing these soaring performances:

a. GOLD DISTANCE a distance flight of at least 300 kilometres as defined in 1.4.2d to 1.4.2h.

b. GOLD DURATION a duration flight of at least 5 hours (see 2.4.4b on allowed loss of height).

c. GOLD HEIGHT a gain of height of at least 3000 metres.


2.2.3 Diamonds There are three Diamonds, each of which may be mounted on the Silver or Gold badge, and the badges for flights of 750 kilometres or more. A Diamond is achieved by completing one of the soaring performances below:

a. DIAMOND GOAL a distance flight of at least 300 kilometres over an out-and-return (1.4.2g)

or triangle (1.4.2h) course.

b. DIAMOND DISTANCE a distance flight of at least 500 kilometres as defined 1.4.2d to 1.4.2h.

c. DIAMOND HEIGHT a gain of height of at least 5000 metres.


2.2.4 FAI Diploma flights Diploma flights begin with a minimum distance of 750 km and increase in

250 km increments. They may use any course defined at 1.4.2d through 1.4.2h. Each Diploma is

awarded once for the incremental distance immediately less than the distance flown.


2.3 DECLARATION REQUIREMENTS

2.3.1 Declaration handling

The last declaration made before take-off is the only one valid for that flight, regardless of the method of storing it or the number of FR/PRs carried.


a. The declaration may be input to a FR or be written. If a PR is used (see 2.6), a written declaration

is required. When written, it shall be on a single sheet of paper or be transmitted either to the OO

as an e-mail or input to a NAC-approved website. The declaration time is the time the e-mail is

received by the OO or the website.

b. Evidence of any written declaration shall be submitted with claim materials. For a declaration made

on paper: the original, a scanned copy, or a digital photo of it is acceptable. For a declaration sent

by internet (note: an OO must still be present), include an electronic copy or printout.

c. A pre-flight declaration is required except for duration flights.

d. If the pilot or glider information is omitted or incorrect in the FR declaration for a Silver or Gold claim, the OO certificate required by 4.4.1c shall take precedence.