Procedures

23-03-2021

Procedure voor nationale en internationale records:

Alle records (nationaal en internationaal) moeten geheel voldoen, en worden beoordeeld, volgens de meest recente versie van de Code Sportif (SC3).

Uitzondering op de SC3 voor nationale records:
- Klassen:
Er is naast de ultralight, 13.5 meter, 15 meter en open klasse een extra 18-meter klasse toegevoegd.

- Afstanden voor snelheidsrecords:
100km x n (n=1,2,3, etc.).
750km+250km x n (n=0,1,2,3, etc.).

Indienen recordvlucht:

- Email een vooraanmelding van het record binnen 7 dagen naar csz.zweefportaal@gmail.com
- Naast een ingevuld recordvlucht declaratieformulier moeten ook record claim forms ingevuld worden. Deze zijn te vinden op de site van de FAI.
- Stuur het volledig ingevulde recordvlucht declaratieformulier tesamen met de ingevulde record claim forms op naar csz.zweefportaal@gmail.com